För den som tycker om att arbeta med kroppen kan det vara passande att arbeta med fönster. Exakt hur man gör det kan variera ganska kraftigt. En del arbetar som glasmästare och skär rutor, medan andra jobbar med att göra fönsterrenoveringar ute hos kunder. Något som de flesta har gemensamt är att man hjälper människor och gör en direkt insats för miljön, främst med fönsterrenoveringar och insättningar av isolerade fönster. Läs mer om detta nedan. 

Stärker miljön

Många som arbetar med fönster kan vittna om att det känns bra att göra en insats för miljön. Fönster är en viktig del i fastigheters energibesparingar, och gör väsentliga skillnader just på detta område. Om man arbetar med att sätta in energisnåla fönster på en skyskrapa i Stockholm kan man räkna med att en hel del energi sparas. 


I fönsterbranschen generellt finns ett starkt fokus mot att jobba med det miljövänliga. Även många privata företag investerar stort i miljöfrågor och anser att vikten i frågan är stor. Vill man vara en del i detta är fönsterbranschen ett bra val av område att ge sin i. Sen exakt hur man gör det, är en annan fråga. Även om man jobbar som snickare med särskild kompetens mot fönsterrenoveringar, är man en del i detta. 

Många olika yrkesområden

Jobbar man på ett större fönsterföretag finns det generellt goda möjligheter att utvecklas. Större aktörer har inte sällan ett brett omfång av yrkesområden. Större företag finns inte bara i storstädar som Stockholm och Göteborg (även om utbudet kanske är störst i just Stockholm), utan finns på många orter runt om i landet. 

Arbeta nära kunder

Arbetar man med fönsterbyten eller fönsterrenoveringar kommer man generellt att arbeta nära kunder. För många är det här något som lockar. Att träffa nya människor varje dag och att ha ett arbete som är socialt är något som driver många i branschen. Med det sagt är det inte alla i branschen som arbetar nära kunder – men om man, som ovan nämnt, till exempel arbetar med att utföra fönsterrenoveringar i Stockholm kommer man att träffa många nya ansikten. 

God arbetsmarknad

Arbetsmarknaden varierar givetvis beroende på vilket yrke man söker sig till. Om man till exempel börjar jobba på en träfirma med särskilt kompetens mot fönsterrenoveringar kan man troligen vänta sig en ganska god arbetsmarknad. Konkurrensen för träarbetare överlag är låg, och har man särskild kompetens lär man bli än mer eftertraktad.