Håltagning är profession som hittas inom byggsektorn. Det är därmed företag som är specialiserade på att göra hål i bland annat betong, tegel, granit eller andra extremt hårda material. Ser man till de tjänster som håltagningsföretag erbjuder i Stockholm så kan man se tre inriktningar – som vardera har mindre inriktningar.

I Stockholm finns ett par företag som specialiserat sig på håltagning. Man har därmed kunskap, maskiner och erfarenhet att göra hål i flera olika tillfällen och olika material. Främst är det företag inom byggsektorn som anlitar dessa men det händer även att privatpersoner behöver hjälp med håltagning. Ett av dessa kompetenta företag kan vi rekommendera efter att ha varit i kontakt med några nöjda kunder: rivningsfirmastockholm.se/haltagning

Även om de olika håltagningsföretagen presenterar sina tjänster på något olika sätt så går det att se inriktningar inom vilka områden som de arbetar.

Rivning

De flesta företag som erbjuder håltagning kan även anlitas för rivning. Det kan exempelvis vara tungrivning, selektiv rivning eller spräckning. Det är som ett företag från Stockholm säger ”det är enkelt att riva” men det svåra handlar om att riva på rätt sätt, att hantera rivningsmaterialet och hålla tiderna för rivningen.

Sanering

Sanering handlar inte bara om att ”ta bort och städa undan”. Det handlar ofta om att hantera farligt avfall och sanera på ett sätt som är säkert både för de som utför arbetet och dess omgivning. Det som annars kan hända är att byggnationen stängs ner och att böter kan ställas ut. Vid grova fel kan till och med skador ske på byggnader (eller människor) som inte går att återställa.

Håltagning

Borrningsföretag och rivningsföretag kan även vara specialiserade på håltagning. I vissa fall kan det handla om rivning men det kan lika gärna handla om att bygga upp och skapa konstruktioner. Ett exempel är vajersågning som kan användas vid sågning av betong på grund av dess tjocklek. Bland annat så används vajersågning när fundament, murar eller trapphål ska skapas. Det är även vanligt inom frisågning på exempelvis berg.

Ett annat tillfälle är betongborrning. Många fastigheter är byggda av betong och då är det betongborrning som behöver ske för att man exempelvis ska kunna dra rör eller ventilation.

Stenspräckning

Är en större sten på fel plats och kan inte tas bort genom grävning? Då kan stenspräckning vara ett bra alternativ. Stenen spräcks utan att man påverkar omgivningen nämnvärt. Därmed kan den spräckas i mindre bitar och därefter tas bort. Detta är ett effektivt sätt för att få bort stenblock utan att behöva gräva eller göra större ingrepp.